Samenstelling

Gospelkoor Rejoice bestaat uit een groep mensen in de leeftijd variërend van 20 tot 55 jaar. Als basis verwachten wij natuurlijk dat een ieder zich vanuit een Christelijke grondslag betrokken voelt met het koor, maar wij zijn niet verbonden met één bepaalde kerkgroep of religieuze richting.

Het koor bestaat uit vier stemgroepen, te weten sopranen, alten, tenoren en bassen. Ten behoeve van een goede balans is er per groep een maximum aantal leden vastgesteld, waarbij het totaal komt op 50 leden.

Gospelkoor Rejoice staat onder leiding van Remco Hakkert en wordt begeleid door haar eigen band, bestaande uit drums, basgitaar, stage piano en zo nu en dan aangevuld met andere instrumenten.